Åsnen

Åsnen för Lowrance

Sjökort över Åsnen för din Lowranceplotter. 

Åsnens FVOF har gjort en jättesatsning på att ta fram ett bra sjökort över Åsnen och nu kan du beställa ditt exemplar för Lowranceplotter här! 

Kartan är helt perfekt för dig som skall besöka Åsnen, även för dig som bor nära och har en båt i Åsnen. Nu kan du lämna det välkända närområdet och ta dig runt i hela sjön på ett säkrare sätt.

Kartan visar all information som behövs för att få en lyckad dag på sjön, Den visar djupkurvor, farleder, navigationshjälpmedel, stenar och grynnor samt gränser för naturreservat och fågelskyddsområden. Var fisken finns för dagen får du dock lista ut själv!

Observera:

1. Åsnen är som sagt en bitvis mycket grund och stenig sjö. Detaljerad sjömätning har därför inte genomförts på grundare vatten än 2 meter. Mellan strandlinjen och 2-meterskurvan bör man därför färdas med stor försiktighet. Som alltid är det båtförarens ansvar att navigera på sjön. Kartan är endast ett hjälpmedel.

2. Dessa kort säljs på uppdrag av Åsnens FVOF som äger alla rättigheter till kartan. Sportfiskekartor hjälper till med försäljningen och distributionen utav kartan. Eftersom Åsnens FVOF är momsbefriade, utgår ingen moms vid köp.

Kartan finns också att köpa på CITYFISKE i Växjö.

Dessa kort säljs på uppdrag av Åsnens FVOF som äger alla rättigheter till kartan. Sportfiskekartor hjälper till med försäljningen och distributionen utav kartan. Eftersom Åsnens FVO är momsbefriade, utgår ingen moms vid köp.

Ditt pris: 1 000,00 kr