Jämför vår Mjörnkarta med Navionics karta!

30.10.2014 22:23

UPPDATERING 2016/11/25: Sedan en tid tillbaka visar Sportfiskekartan även sjömärken, stenar, ledningar, farleder mm. Denna artikel beskriver en äldre version av Mjörns Sportfiskekarta. Läs gärna mer om den aktuella kartan här.

Vi får ibland frågor om hur vår karta skiljer sig från Navionics karta över Mjörn, och här följer en kort artikel som visar de största skillnaderna. Det är egentligen två helt olika kartor, med olika användningsområden (navigering vs sportfiske) även om båda kartorna naturligtvis kan användas såväl på fisketuren som för navigering.

Här följer två bilder över samma område i Mjörn, den första kommer från Navionics webbplats, och den andra är en screenshot från en Lowrance HDS laddad med vår djupkarta över Mjörn.

Navionicskartan är framtagen för säker navigering på sjön och sjömärken och farleder är utsatta, men kartan lämnar en hel del luckor i djupinformationen på de ställen som inte är av intresse för sjösäkerheten (alltså de djupare delarna av sjön). Se nedan:

Här följer en bild från samma område, från vår sportfiskekarta. Djupinformationen är mycket mer exakt, men farleder och sjömärken är inte markerade. Jämför t ex den avlånga ryggen på 11 meter som är markerad på bilden ovan mitt emellan Sunnerö och Ekholmarna, förutom att formen skiljer sig från verkligheten är det i själva verket två separata grund med ett största djup av 34 meter emellan de grundare områdena.

Titta också på området söder om Kariholmen, här har Navionics en rund topp medan sportfiskekartan visar en lång rygg. Vi vet vilken som visar rätt, men du får gärna kontrollera själv vid nästa tur på Mjörn...:-)

//Markus Udéhn