Nytt digitalt sjökort över Mjörn

07.03.2016 13:27

All information du behöver för en lyckad dag på Mjörn!

Mjörn i 3D på en Lowrance HDS-plotter.

Vi har gjort en ordentlig uppdatering av djupkartan över Mjörn! Förutom riktigt exakta djupkurvor finns nu också sjömärken, farledsmarkeringar, stenar, grynnor, elkablar och restriktionsområden utmärkta på kartan, som fungerar i din Lowrance/Simrad/B&G-plotter. 

För att sjökortet skall vara lättläst finns det nu möjlighet att välja mellan två olika färgskalor (gäller HDI/HDS). Förutom den "vanliga" skalan i rött till blått går det att ställa in en mer traditionell färgskala som går från mörkblått (djupt vatten) till vitt. De plottrar som inte kan visa skuggad relief (ej HDI/HDS) visar den blå-vita skalan.

Nedan finns några exempel från en Lowrance HSD-plotter:

Navigera säkrare mellan Torstöarna...

Området kring Pansargrund kan hålla stora gäddor...

Några bilder från 3D-läget:

Utsikt norrut från Hjällsnäsviken.

Utsikt över siklöjornas lekplats...

Sjökortet finns att beställa här