Möckelns (Älmhult) sjökort klart!

16.01.2018 10:26

I många sjöar är en digital djupkarta mest användbar för att hitta intressanta fiskeplatser, i andra är den nästan nödvändig för att kunna ta sig runt i sjön (utan att ha antingen mycket god lokalkännedom eller ett antal extra propellrar med sig). Möckeln hör till den senare kategorin. Den är bitvis mycket stenig och svårnavigerad (även om man lagt ner ett enormt arbete på att sätta ut sjömärken för att underlätta navigeringen). 

Nu finns alltså denna karta att köpa till din Lowranceplotter. Det är ett fantastiskt hjälpmedel att kunna se sin position direkt i kartan när man är ute på sjön, vare sig det handlar om att navigera säkert eller utforska sjöns branter och djupgrund i gösfisket!

Kartan säljs av Möckelns FVO via Nyvab. 

Kontaktuppgifter finns här.