Mjörn version 2.0 är här!

28.09.2014 20:12

Nu finns en uppdaterad version av Mjörns djupkarta klar! Alla öar och grund har fått sina namn utsatta och färgskalan har justerats för att bli så tydlig som möjligt. Kartan här funkar i alla plottrar ur HDI/HDS-serien:

Även LMS/LCX/ELITE-kartan har fått en uppfräschning med mycket bättre färgskala och namnsättning:

Har du redan köpt en karta? Kontakta oss för att få den uppgraderad.