Djupkarta över Ivösjön i din plotter!

03.02.2016 14:27

Det har länge funnits en utmärkt tryckt djupkarta över Ivösjön, och nu finns denna karta snart i en plotter nära dig!

Ivösjön är med sina 54 km2 Skånes största sjö och ligger i ett mycket naturskönt område mellan Kristianstad och Bromölla. Den är känd för sitt fina bestånd av storabborre och grov gädda som kalasar på sjöns stora norsstim. Även gösen är på uppgång efter en längre svacka.

Det finns goda möjligheter att sjösätta båten från någon av de fem ramper som är utspridda runt sjön. Varför inte göra en utflykt till Ivösjön i april-maj efter gäddleken när våren är som bäst? Tröttnar du mot förmodan på Ivösjön finns en lika bra karta över Oppmannasjön, som ligger strax väster om Ivösjön. Beställ kartan här

 

Över till kartan: Vi har anpassat den befintliga, tryckta djupkartan för att fungera i plotter och här kan du se ett par smakprov. Underlaget till kartan är insamlat med modern teknik och precisionen på djupkurvorna är mycket hög, något som krävs för att sportfiskare skall få nytta av kartan. Dessutom finns stenar, sjömärken, vegetation, farleder, fiskeförbudsområden mm tydligt utmärkta på kartan.

Detta är med råge den mest detaljerade kartan vi har i vårt utbud idag, tack vare det gedigna underlaget som ligger till grund för den tryckta kartan. Ursprungskartan har tagits fram av Myrica ab, ett företag som kartlagt över 800 sjöar och vattendrag genom åren och vars kartor håller mycket hög standard.

Finns det en Myrica-karta över din sjö? Kontakta oss, så hjälper vi till att göra det möjligt att använda kartan i en plotter också!